קורס הגנת הצומח בגן הנוי

קורס מקצועי להכרת מחלות, מזיקים ועשבייה, זיהוי, הדברה ומניעה.
תחום עיסוק: הסמכה בטיפול במזיקים, מחלות ועשבייה בגן הנוי

הקורס מיועד לעוסקים בתחומי הביצוע ותחזוקת גנים, פארקים ושטחים פתוחים.
במסגרת הקורס תינתן הכשרה מקצועית מקיפה שתתמקד בדרכים לזיהוי פגעים, מחלות ועשבייה בגן הנוי, שיטות למניעה ולטיפול באמצעים כימיים, ביולוגיים ואקולוגיים משמרי סביבה.

מקום הלימודים:
חוות הנוי-גן בוטני (עמק חפר)
תאריך פתיחה – נובמבר 2023

נושאי הלימוד:
עקרונות הגנת הצומח בגן הנוי, מחלות ומזיקים || הכרות עם שיטות לזיהוי מניעה והדברה || הכרת קבוצות חומרי הדברה, תוויות מוצרים, ריכוזים ואחסון || סוגי מרססים, כיול ובטיחות || הדברת חרקים בגן הנוי, מזיקי קרקע, צמחים ומדשאות || שיטות יישום של הדברת פגעים בגן הנוי ומניעתם || הכרה קבוצות עשבים ואמצעים למניעה והדברה || ניתוח מצבים- חרקים ומחלות, גישה אקולוגית להדברת פגעים.

מתכונת הלימודים:
קורס יום –48 שעות לימוד אק' –8 מפגשים שבועיים.
הלימודים יתקיימו בין השעות 09:00 – 14:30

לבוגרי הקורס תוענק תעודת מטעם הארגון לגננוּת ונוף בישראל.