קורס הגנת הצומח בגן הנוי

קורס מקצועי להכרת מחלות, מזיקים ועשבים, זיהוי, הדברה ומניעה.
הכשרה מקצועית לקבלת תעודת הסמכה בהתאמה לתנאי הסף במכרזי תחזוקת גנים.
לקבלת תעודת הסמכה *בוגר/ת קורס הגנת הצומח בגן הנוי*

הקורס מיועד לעוסקים בגינון ונוי ובאחזקת גנים ציבוריים, פארקים ושטחים פתוחים. במסגרת הקורס תינתן הכשרה מקצועית מקיפה בתחום הגנת הצומח, מחלות, מזיקים ועשבייה זיהוי, טיפול ומניעה. הסמכה זו מיועדת לעוסקים בתחום ביצוע ותחזוקה של גן הנוי

נושאי הלימוד:
עקרונות הגנת הצומח בגן הנוי, מחלות ומזיקים
הכרות עם שיטות לזיהוי מניעה והדברה
הכרת קבוצות חומרי הדברה, תוויות מוצרים, ריכוזים ואחסון
סוגי מרססים, כיול ובטיחות
הדברת חרקים בגן הנוי, מזיקי קרקע, צמחים ומדשאות
שיטות יישום של הדברת פגעים בגן הנוי ומניעתם
הכרה קבוצות עשבים ואמצעים למניעה והדברה
ניתוח מצבים- חרקים ומחלות, גישה אקולוגית להדברת פגעים.

 מתכונת הלימודים:
קורס יום -42 שעות לימוד אק’ -7 מפגשים, יום בשבוע
הלימודים יתקיימו בין השעות 09:00 – 15:00

לבוגרי הקורס תוענק תעודת הסמכה מטעם הארגון לגננוּת ונוף בישראל.