קורס הגנת הצומח בגן הנוי

קורס מקצועי להכרת מחלות, מזיקים ועשבים, זיהוי, הדברה ומניעה.
הכשרה מקצועית לקבלת תעודת הסמכה *בוגר/ת קורס הגנת הצומח בגן הנוי*

במסגרת הקורס תינתן הכשרה מקצועית מקיפה בתחום הגנת הצומח, מחלות, מזיקים ועשבייה זיהוי, טיפול ומניעה.
הסמכה זו מיועדת לעוסקים בתחום הקמה, ביצוע ותחזוקה של גינות-נוי, ובאחזקת גנים ציבוריים, פארקים ושטחים פתוחים.

מקום הלימודים:
חוות הנוי-גן בוטני (עמק חפר)
תאריך פתיחה: 12.09.2019

נושאי הלימוד:
עקרונות הגנת הצומח בגן הנוי, מחלות ומזיקים
הכרות עם שיטות לזיהוי מניעה והדברה
הכרת קבוצות חומרי הדברה, תוויות מוצרים, ריכוזים ואחסון
סוגי מרססים, כיול ובטיחות
הדברת חרקים בגן הנוי, מזיקי קרקע, צמחים ומדשאות
שיטות יישום של הדברת פגעים בגן הנוי ומניעתם
הכרה קבוצות עשבים ואמצעים למניעה והדברה
ניתוח מצבים- חרקים ומחלות, גישה אקולוגית להדברת פגעים.

מתכונת הלימודים:
קורס יום -42 שעות לימוד אק’ -7 מפגשים, יום בשבוע
הלימודים יתקיימו בין השעות 09:00 – 15:00

לבוגרי הקורס תוענק תעודת הסמכה מטעם הארגון לגננוּת ונוף בישראל.