רישום במסגרת הארגון

במסגרת הארגון מאוגדים ורשומים מיטב העוסקים בענף הגינון, גננות-נוי ופיתוח נופי

במסגרת הארגון מאוגדים ורשומים מיטב העוסקים בתחומי הגינון, גננות-נוי, ביצוע, תחזוקה ופיתוח נופי.
הרישום לעוסקים בענף הנו ע”פ אמות מידה וקריטריונים שנקבעו בארגון בהתאם לתחומי העיסוק השונים.


איגוד קבלני הגינון

איגוד העוסקים בתחום ביצוע ותחזוקת גינון ציבורי מוניציפלי ו/או מוסדי. הרישום באיגוד בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, ומחייב חידוש רישום מידי שנה.

איגוד המשתלות בישראל

פורום המשתלות העוסקות במכירת צמחייה ומוצרים נלווים לגן-הנוי, הפועל לקידום מודעות ציבורית לשתיל צמחיית-נוי העומדת בתנאי איכות, והעברת מידע מקצועי.

איגוד הגננים

איגוד הגננים-גנן מוסמך רשום.  באיגוד רשומים גננים העוסקים בתחום ביצוע ותחזוקת גינות נוי שהנם בעלי תעודת הסמכה.  הרישום באיגוד בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש.

משתלות יצרניות

איגוד מיצג – פורום המשתלות היצרניות בישראל הפועל לעידוד מודעות ציבורית לגידול, נטיעה ושתילה של צמחיית-נוי העומדת בקריטריונים מקצועיים ותקני איכות.

מתכננים, יועצים מפקחים

איגוד העוסקים בתכנון, ייעוץ ופיקוח בתחומי הגינון, צמחייה, השקיה ופיתוח נופי.  החברים הרשומים באיגוד מסווגים ע”פ קריטריונים שנקבעו מראש ובהתאם לתחום בו הם עוסקים.

חברות השקיה ותשומות לגינון

פורום חברות השקיה ותשומות לגינון הפועלות במשותף לקידום הרמה המקצועית של העוסקים בענף, ויצירת מודעות לשימוש במוצרי גינון והשקיה מקצועיים ואיכותיים.


ארגון לגננות ונוף בישראל.
יהודה הנשיא 90, ת.ד. 6195, הרצליה |
טלפון: 09-7887800 | פקס: 09-7887804 | דוא”ל:  info@gardening.org.il