רשומים בארגון

מיטב העוסקים בתחומי הגינון, גננות-נוי, ביצוע, תחזוקה ופיתוח נופי.

במסגרת הארגון מאוגדים ורשומים מיטב העוסקים בתחומי הגינון, גננות-נוי, ביצוע, תחזוקה ופיתוח נופי.
הרישום לעוסקים בענף הנו ע"פ אמות מידה וקריטריונים שנקבעו בארגון בהתאם לתחומי העיסוק השונים.

קבלני גינון

רישום העוסקים בתחומי ביצוע ותחזוקת גינון ציבורי מוניציפלי ו/או מוסדי.

גננים

רישום העוסקים בהקמה ותחזוקת גינות נוי, ושהנם בעלי תעודת הסמכה מקצועית.

משתלות

רישום המשתלות העוסקות בשתלנות, ייצור ומכירת צמחייה ומוצרים נלווים לגן-הנוי.

תכנון ייעוץ ופיקוח

רישום העוסקים בתכנון, ייעוץ ופיקוח בתחומי הגינון, השקיה ופיתוח נופי.

השקיה ותשומות לגינון

רישום חברות השקיה ומוקדי מכירה של תשומות לגינון, כלים ומוצרים שונים.


ארגון לגננות ונוף בישראל.
יהודה הנשיא 90, ת.ד. 6195, הרצליה |
טלפון: 09-7887800 | פקס: 09-7887804 | דוא"ל:   garden1@zahav.net.il