חברי הארגון

במסגרת הארגון מאוגדים מיטב העוסקים בענף הגינון, גננות-נוי ופיתוח נופי


במסגרת הארגון מאוגדים ורשומים מיטב העוסקים בתחומי הגינון, גננות-נוי, הקמת גנים, ביצוע, תחזוקה, תכנון ופיתוח נופי.

הרישום לעוסקים בענף הנו ע”פ אמות מידה וקריטריונים שנקבעו בארגון בהתאם לתחומי העיסוק השונים.


 

מתכננים, יועצים מפקחים

איגוד העוסקים בתכנון, ייעוץ ופיקוח בתחומי הגינון, צמחייה והשקייה. החברים הרשומים באיגוד מסווגים ע”פ קריטריונים שנקבעו מראש, מחויבים ללמידה והכשרה מקצועית וחידוש חברות מידי שנה.

גננים

איגוד הגננים העוסקים בתחום ביצוע ותחזוקת גינות שהנם בעלי יכולת מקצועית מוכחת.  החברים הרשומים באיגוד מסווגים ע”פ קריטריונים שנקבעו מראש, מחויבים ללמידה והכשרה מקצועית.

איגוד קבלני הגינון

איגוד העוסקים בתחום ביצוע ותחזוקת גינון ציבורי מוניציפלי ו/או מוסדי. הרישום באיגוד והסיווג בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, מחייב למידה והכשרה מקצועית וחידוש חברות מידי שנה.

איגוד המשתלות בישראל

פורום משתלות העוסקות במכירת צמחייה ומוצרים נלווים לגן-הנוי, הפועל לעידוד מודעות ציבורית לנטיעה ושתילה של צמחיית-נוי העומדת בתנאי איכות, והעברת מידע מקצועי.

משתלות יצרניות

איגוד מיצג – פורום המשתלות היצרניות בישראל הפועל לעידוד מודעות ציבורית לגידול, נטיעה ושתילה של צמחיית-נוי העומדת בקריטריונים מקצועיים קבועים ותקני איכות מוצר.

חברות השקיה ותשומות לגינון

פורום חברות ההשקיה ותשומות לגינון הפועלות במשותף לקידום התעשייה הירוקה, הרמה המקצועית של העוסקים בענף, ויצירת מודעות לשימוש במוצרי גינון והשקיה מקצועיים ואיכותיים.

מנהלי גנים ונוף

פורום מנהלי/ת גנים ונוף העוסקים בניהול פיתוח ותחזוקת המרחב הגנני הציבורי, האורבני, המוסדי, פארקים עירוניים וגנים ציבוריים.

רכזי נוי בקיבוצים

פורום רכזי/ת נוי בהתיישבות ובקיבוצים העוסקים בפיתוח ותחזוקת גן הנוי במרחב הכפרי, ופועלים לשימור וטיפוח חזות היישוב.


ארגון לגננות ונוף בישראל.
יהודה הנשיא 90, ת.ד. 6195, הרצליה |
טלפון: 09-7887800 | פקס: 09-7887804 | דוא”ל:  info@gardening.org.il