.

קורס ניהול מערכות השקיה מוסמך

קורס מקצועי לקבלת תעודת הסמכה
מפעיל מערכות השקיה מוסמך

קורס מקצועי לתכנון, תפעול, אחזקה וניהול מערכות השקיה ומערכות בקרת השקיה.
במסגרת הקורס נתמקד בהקניית ידע וכלים מעשיים לתפעול וניהול מערכות השקיה ומערכות בקרה בגן הנוי הציבורי והפרטי, בהתאם לדרישות במכרזים השונים.
הקורס מיועד לכל מי שעוסקים בביצוע, הקמה ותחזוקת גנים, קבלני גינון, מנהלי עבודה, גננים, לאחראים על ההשקיה ברשויות המקומיות, קיבוצים ומוסדות ציבורי.

נושאי הלימוד:
מושגי יסוד בהשקיה והידראוליקה . תורת הקרקע . הכרת קבוצות צמחים . יסודות בקריאת מפה . לוח השקיה וחישוב מנות ההשקיה . ראשי מערכת ובקרת השקיה . מערכות סינון ופילטרים . ברזים, מגופים, וסתי לחץ . עקרונות הדישון . מערכות פיקוד ובקרה . צנרת ואביזרי השקיה . המטרה וטפטוף . תחזוקת מערכות השקיה . סיור, הגשת פרויקט ותרגול בעבודה מעשית.

מתכונת הלימודים:
לימודי יום – 80 (ש”ל אק’), למשך 12 מפגשים עקביים.
הלימודים יתקיימו בין השעות 09:00– 15:30.

 

לבוגרי הקורס שיעמדו בכל תנאי הקורס,
תוענק תעודת *מפעיל מערכות השקיה מוסמך*

המידע מיועד לנשים וגברים כאחד למרות היותו מנוסח בלשון זכר.