קורס טיפוח ותחזוקת הגינה

הקניית כלים לעיצוב טיפוח ותחזוקת גן הנוי.
לבעלי גינות קרקע וחובבי גינון

מתכונת לימודים:
סדרה של 12 מפגשים אחת לשבוע בימי שישי בבוקר, 09:00-12:15.
מסגרת הקורס מקצועית, חווייתית ומיוחדת, וכוללת שיעורים בכיתה, הדגמה ותרגול מעשי.

נושאי הלימוד:
קרקע | דישון והזנת צמחים | נטיעה ושתילה | מים והשקיה | אביזרי ההשקיה | שיטות השקיה | תחזוקה ודרכים לחיסכון במים | הכרת קבוצות צמחים | אפיון לפי קבוצות | המדשאה | הכרת סוגי מדשאות | טיפוח ותחזוקה | פגעים ודישון | הדברת עשבים והגנת הצומח | טיפול בעשבייה, זיהוי וטיפול במחלות ומזיקים | עקרונות בגיזום ועיצוב צמחים, עצים ושיחים | הכנת לוח עבודה שנתי | צמחי נוי ותועלת לסביבה ולאדם | עקרונות בתכנון ועיצוב גן הנוי | שימוש נכון בצמחים | הדגמה ותרגול מעשי.

קבלת תעודת סיום קורס מטעם הארגון לגננות ולנוף בישראל.