איגוד קבלני הגינון

קבלני הגינון העוסקים בתחום הגינון העירוני/מוניציפאלי/מוסדי

איגוד קבלני הגינון בישראל

רישום במסגרת הארגון לגננות-ולנוף בישראל

לחץ/י כאן לצפייה ברשימת החברות הרשומות באיגוד קבלני הגינון בישראל

הארגון לגננוּת ונוף בישראל הנו גוף ציבורי רגולטורי המאגד את קבלני הגינון העוסקים בתחום הגינון המוניציפלי ו/או המוסדי, מסווג אותם בהתאם לניסיונם המקצועי ע”פ קריטריונים שנקבעו מראש.

היתרונות בעבודה עם קבלני גינון רשומים:

עמידה בקריטריונים – במסגרת בחינת כישוריה של החברה ולצורך רישומה במסגרת איגוד קבלני הגינון על החברה הקבלנית לעמוד בקריטריונים שנקבעו מראש הבוחנים פרמטרים שונים כגון: השכלה והכשרה מקצועית (תעודת מקצוע), וותק המקצועי (שנות וותק בעבודה), משוב מלקוחות (רשויות ומוסדות ציבור), אישורים מנהלתיים ותנאים נוספים.
רישום שנתי – הרישום במסגרת איגוד קבלני הגינון הנו רישום שנתי, ולפיכך על כל חבר לחדש את חברותו מידי שנה, להדגיש כי חידוש זה מותנה עמידה בקריטריונים קבועים מראש.
מקצוענות – קבלני הגינון הרשומים מחויבים ללמידה והכשרה (מקצועית וניהולית), לרבות עובדים ומנהלי העבודה.
תעודת חבר – לעומדים בקריטריונים מעניק הארגון תעודת חבר ב”איגוד קבלני הגינון” ע”פ הסיווג המתאים בתחומי הביצוע ו/או האחזקה.
יישוב מחלוקות – מתן ייעוץ ראשוני לגישור ופתרון מחלוקות בין קבלן חבר באיגוד לבין מזמין העבודה.

 

לפרטים נוספים שאלות ו/או הבהרות, אנו לשירותכם.

איגוד קבלני הגינון בישראל
הארגון לגננות-ולנוף בישראל
ת.ד. 6195, הרצליה, 4616002
טלפון: 09-7887800
פקס: 09-7887804
דוא”ל: info@gardening.org.il

רשימת החברות הרשומות באיגוד קבלני הגינון בישראל

 
ארגון לגננות ונוף בישראל.
יהודה הנשיא 90, ת.ד. 6195, הרצליה | 
טלפון: 09-7887800 | פקס: 09-7887804 | דוא"ל:  info@gardening.org.il