קורס גנן סוג 2

קורס מקצועי מתקדם-גנן סוג-2
קורס גינון מתקדם והכנה לבחינת סיווג מקצועי גנן סוג 2 של משרד הכלכלה (התמ”ת).
הכשרה מקצועית מתקדמת בתחומי הגינון, נוי וסביבה, ניהול גן הנוי, תחזוקה שוטפת, שיקום, ניהול צוותי עבודה, מדידות, השקיה ועוד המיועדת לעוסקים ולמי שמעוניינים לעסוק בתחום ביצוע ותחזוקה בתחומי הגינון הציבורי/מוסדי/קיבוצי.
קבלת תעודת סיום בוגר קורס מטעם הארגון לגננות ונוף בישראל.

מרכז לימודים מרכז-צפון, תאריך פתיחה: 22/01/2019
*קורס זה נפתח פעם בשנה, מומלץ להירשם בהקדם*

מטרת הקורס:
הכשרה מקצועית מתקדמת בתחומי הגינון, נוי וסביבה, ניהול גן הנוי, תחזוקה שוטפת, שיקום, ניהול צוותי עבודה, מדידות, השקיה ועוד. הסמכה זו מיועדת לעוסקים בתחום ביצוע ותחזוקה, תעודה הנדרשת במרבית מרכזי הגינון הציבורי/מוסדי/קיבוצי.

נושאי הלימוד:
תכנית הלימודים מותאמת לתכנית הבחינה גנן סוג-2 של משרד הכלכלה (התמ”ת).
לימודי הסביבה ואקולוגיה גננית | קרקע אקלים ומקורות מים | לימודי הצמח | התפתחות הצמח במכלול הסביבתי | הכרת צמחים ותכונותיהם | שימוש נכון בצמחים | תוכנית עבודה שנתית ניהול ואחזקת גן הנוי | הכשרה ונטיעה | גיזום ועיצוב | סטנדרטים לשתילי גננות ונוי | הדברת עשבים | הגנת הצומח | בטיחות | מדידות | כלי עבודה | השקיה וממשק השקיה | רישום וקריאת מפה | עקרונות תכנון גן הנוי | ניהול, תמחור, כוח אדם ומשאבים.

מתכונת הלימודים:
קורס יום, 310 ש”ל אקד’, 45 מפגשים, יום לימודים אחד בשבוע, בין השעות, 09:00-15:30
לקבלת תעודת בוגר קורס מטעם הארגון לגננוּת- ונוף בישראל.

(ההודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד, עמכן הסליחה)