קורס גנן סוג 1

.

תקנון השתתפות בחידון פייסבוק.

הארגון לגננות ונוף בישראל (אגש”ח) בע”מ יערוך חידון והגרלה בדף הפייסבוק של הארגון בשם “גן ונוף” בכתובת https://www.facebook.com/ganvnof,  שהוא מנהל.

ההשתתפות בחידון היא בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועל המשתתף בחידון לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

 1. השתתפות בחידון היא מגיל 18 ומעלה בלבד.
 2. על המשתתף להיות בעל דף פייסבוק פעיל.
 3. במהלך תקופת החידון יועלה בדף הפייסבוק “פוסט חידון” מסודר שיזמין את המשתתפים לענות על שאלה.
 4. בכדי להשתתף בחידון, על המשתתף להיות חבר/ה בדף ולסמן “אהבתי” (לייק-LIKE) בדף הפייסבוק “גן ונוף” https://www.facebook.com/ganvnof, ולענות תשובה נכונה ומלאה לשאלה בחידון באמצעות תגובה לפוסט.
 5. במידה ואינך חבר/ה בדף וברצונך להשתתף בחידון, עליך ללחוץ על כפתור “אהבתי” (לייק-LIKE) בדף הפייסבוק, ולענות תשובה מלאה על השאלה באמצעות תגובה לפוסט.
 6. מבין העונים נכונה תיערך הגרלה כשבחירת הזוכה תהיה על ידי צוות הארגון ועל פי שיקול דעתו בלבד ולזוכה יוענק פרס.
 7. הפרס הינו מנוי שנתי למגזין הגינון המקצועי הדו-חודשי “גן ונוף” (6 גיליונות בשנת המנוי), המנוי הוא ל-12 חודשים החל ממועד סגירת/סיום החידון.
 8. ערך הפרס הנו עלות המנוי השנתי במועד סגירת החידון.
 9. מועד סגירת החידון יפורסם בפוסט עצמו, העונים תשובות לאחר מועד זה לא יכללו בהגרלה.
 10. מועד ההודעה לזוכה יפורסם בפוסט עצמו, לזוכה תישלח הודעה פרטית בפייסבוק, ולאחר השלמת כל הפרטים בהתאם לאמור בסעיפים 12+11 להלן, תתפרסם תגובה בפוסט לגבי זכייתו.
 11. נציגי הארגון יפנו לזוכה באמצעות הודעת פייסבוק אישית לצורך אימות פרטים, קבלת פרטי כתובת הדואר למשלוח, כתובת מייל ואחר, פרטים אלה יישמרו במערכת ולא יפורסמו.
 12. במידה והזוכה לא יענה להודעת נציגי הארגון שתשלח באמצעות הפייסבוק תוך שלושה (3) ימים מיום משלוח ההודעה, רשאי הארגון לערוך הגרלה נוספת ולבחור זוכה אחר.
 13. הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל שווי כספי בגין הפרס ו/או כל תחליף אחר שלא הוצע במסגרת חידון זה.
 14. ההשתתפות בחידון היא על אחריותו/ה הבלעדית של המשתתף/ת בחידון. הארגון לגננות ונוף בישראל ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא אשר יגרם למי מהמשתתפים בחידון בגין השתתפותו/ה בחידון, ולא תוגש כל תביעה כנגד הארגון לגננות ונוף בישראל ו/או מי מטעמו בהקשר לחידון זה.
 15. במשלוח תשובה לחידון הנך מאשר/ת את כל תנאי תקנון זה.

(*כל האמור מתייחס לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.!)