הסמכה ורישום

רישום במסגרת הארגון.
במסגרת הארגון מאוגדים ורשומים מיטב העוסקים בתחומי הגינון, גננות-נוי, ביצוע, תחזוקה ופיתוח נופי.  הרישום בארגון לעוסקים בענף הנו ע”פ אמות מידה וקריטריונים שנקבעו בארגון בהתאם לתחומי העיסוק השונים.
»אינדקס הרשומים בארגון«

ארגון מקצועי

בארגון מאוגדים העוסקים בענף.
במסגרת הארגון מאוגדים קבלני גינון, גננים, משתלות, יצרני וספקי ציוד לגינון, חברות השקיה, מתכננים, יועצים ומפקחים, מנהלי/ת גנים ונוף מהתחום העירוני / מוניציפלי ומוסדי, רכזי/ת גינון ונוי בהתיישבות, קיבוצים, מושבים, ומנהלי/ת גנים במועצות האזוריות.

הכשרה מקצועית

בית ספר לגינון.
המרכז הארצי ללימודי מקצועות הגינון, של הארגון לגננות ונוף מציע לכם מכלול השתלמויות והכשרות מקצועיות לעוסקים בתחום, בעלי גינות וחובבי גינון בתחומי הגינון, גננוּת-נוי, עיצוב גנים, השקיה, אקולוגיה וסביבה.
»רשימת קורסים והכשרות«

הארגון לגננות ולנוף בישראל התאגד כגוף ציבורי במטרה לייצג את ענף הגינון, וגננוּת-הנוי בישראל.
הארגון פועל לקידום המודעות לגינון מקצועי באמצעות העברת מידע, ולשיפור הרמה המקצועית והניהולית של העוסקים/ת בתחום, באמצעות הפעלת בית ספר לגינון שהנו מרכז הכשרה ארצי ללימודי מקצועות הגינון, וגננוּת-הנוי בישראל.

קורס מפעיל השקיה

חוות הנוי (18.10.2020)
.

קורס גנן מוסמך סוג-1

חוות הנוי (26.10.2020)
.

קורס עיצוב גינות נוי

דרום – (21.10.2020)
.

קורס טיפוח ותחזוקת הגינה

חוות הנוי (20.11.2020)
.

קבלני גינון

רשימת העוסקים/ת בתחומי ביצוע ותחזוקת גינון ציבורי ו/או מוסדי.

גננים

רשימת העוסקים/ת בהקמה, ביצוע ותחזוקה של גנים וגינות נוי.

משתלות

רשימת המשתלות העוסקות בשתלנות, ייצור ומכירת צמחים לגן-הנוי.

תכנון ייעוץ ופיקוח

רשימת העוסקים/ת בתכנון, ייעוץ ופיקוח, גינון, השקיה ופיתוח נופי.

השקיה ותשומות לגינון

רשימת חברות ומוקדי מכירה של תשומות ומוצרים לגינון.


ארגון לגננות ונוף בישראל.
יהודה הנשיא 90, ת.ד. 6195, הרצליה |
טלפון: 09-7887800 | פקס: 09-7887804 | דוא"ל:  info@gardening.org.il