הסמכה ורישום

רישום במסגרת הארגון.
במסגרת הארגון מאוגדים ורשומים מיטב העוסקים בתחומי הגינון, גננות-נוי, ביצוע, תחזוקה ופיתוח נופי, הרישום לעוסקים בענף הנו ע”פ אמות מידה וקריטריונים שנקבעו בארגון בהתאם לתחומי העיסוק השונים.
»אינדקס הרשומים בארגון«

הכשרה מקצועית

בית ספר למקצועות הגינון.
המרכז הארצי ללימודי מקצועות הגינון, של הארגון לגננות ונוף בישראל מציע לכם מכלול השתלמויות והכשרות מקצועיות לעוסקים בתחום, בעלי גינות וחובבי גינון בתחומי הגינון, גננוּת-נוי, עיצוב גנים, השקיה, אקולוגיה וסביבה.

ארגון מקצועי

בארגון מאוגדים העוסקים בענף.
במסגרת הארגון מאוגדים קבלני גינון, גננים, משתלות, יצרני וספקי ציוד לגינון, חברות השקיה, מתכננים, יועצים ומפקחים, מנהלי/ת גנים ונוף מהתחום העירוני / מוניציפלי, מנהלי/ת גנים מהתחום המוסדי, מושבים, קיבוצים ומועצות אזוריות.

1943…
“בבואנו לארץ מצאנו בה שממה רבה, נוף חרב ושרוף בלהט השמש.  העמסנו על עצמנו תפקיד גדול: לשנות את הנוף הזה ולהצל עליו, לכסות את מערומי האדמה הצרובה בירק, עצים ושיחים…”
(יעקב שור – כנס ייסודו של הארגון. שנת 1943)

הארגון לגננות ולנוף בישראל נוסד בשנת 1943 והתאגד בשנת 1952 כגוף ציבורי במטרה לייצג את ענף הגינון, וגננוּת-הנוי בישראל, ולייצר מרכז מקצועי ארצי ובית ירוק לעוסקים בענף הגינון והנוי בישראל.
הארגון פועל לקידום ענף הגינון הנוי והנוף בישראל, לטיפוח הסביבה, לשיפור הרמה המקצועית והניהולית של העוסקים בתחום, לקידום המודעות לגינון מקצועי, ולייצוג ענף הגינון והעוסקים בו.
הארגון רואה את מרכז פעילותו בהעלאת המודעות לחשיבותו של גינון מקצועי, באמצעות הפעלת בית ספר לגינון שהנו מרכז ארצי ללימודי מקצועות הגינון והנוי בישראל.

קורס מפעיל השקיה

חוות הנוי (עמק חפר) ~
.

קורס גנן מוסמך סוג-1

חוות הנוי (עמק חפר) ~
.

קורס גנן סוג.2.

חוות הנוי (עמק חפר) ~
.

קורס מפקחי גינון

מרכז (מכון מופת) ~ 
.

קבלני גינון

רשימת העוסקים/ת בתחומי ביצוע ותחזוקת גינון ציבורי ו/או מוסדי.

גננים

רשימת העוסקים/ת בהקמה, ביצוע ותחזוקה של גנים וגינות נוי.

משתלות

רשימת המשתלות העוסקות בשתלנות, ייצור ומכירת צמחים לגן-הנוי.

תכנון ייעוץ ופיקוח

רשימת העוסקים/ת בתכנון, ייעוץ ופיקוח, גינון, השקיה ופיתוח נופי.

השקיה ותשומות לגינון

רשימת חברות ומוקדי מכירה של תשומות ומוצרים לגינון.


ארגון לגננות ונוף בישראל.
יהודה הנשיא 90, ת.ד. 6195, הרצליה |
טלפון: 09-7887800 | פקס: 09-7887804 | דוא"ל:  info@gardening.org.il