כנס עצים בוגרים בישראל

כנס עצים בוגרים בישראל   כנס מקצועי הכנס מתקיים מטעם שירות ההדרכה והמקצוע אגף פרחים והנדסת הצומח משרד החקלאות. יום חמישי, א' כסליו תשע"ז, 01/12/2016 אולם כהן, משרד החקלאות, הקריה החקלאית בית דגן. העץ הנו גורם משמעותי במורשתו של עם ובעל תרומה רבה לסביבה,...