גינון קהילה סביבה וחברה

גינון קהילה סביבה וחברה

גינון קהילתי – מגמה חדשה המשלבת סביבה וחברה. דבי לרר-מתכננת קהילתית. גינון וקהילה אינן שתי מילים שאנחנו רגילים לראות יחדיו. הגינון העירוני הסטנדרטי בישראל מתוכנן ומנוהל על ידי 'מביני דבר' מהרשות, והציבור, אותו גוף חסר פנים שלמענו נוצרו הגינות, נהנה או שלא נהנה...