המדריך לגינון בר-קיימא

גנים ופארקים מהווים את שלד הנוף בשטחים הציבוריים והפתוחים במדינת ישראל נוסף על יערות וחורש טבעי. משאב זה הוא ה"ריאה הירוקה", והוא מהווה גורם משמעותי בשיפור איכות החיים והסביבה. תחזוקת הגנים מחייבת משאבים יקרים כגון: מים, כוח אדם לתחזוקה, מיכון, דשנים ועוד.
לאור כך, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפתח מדריך מקצועי יישומי שיאפשר תכנון, ביצוע ואחזקה של גנים ופארקים בני-קיימא.  שיקולי סביבה, קיימות ותחזוקה הם היבטים רבי  משמעות בכל שלבי התהליך.
המדריך נועד להיות כלי יישומי בידי כל אנשי המקצוע החל ממקבלי החלטות דרך מתכננים ואדריכלים, קבלני ביצוע ותחזוקה, מנהלי אגפים ומחלקות גנים, מהנדסי עיר, גננים ואף הציבור הרחב.
לצורך הפקת המדריך הוקם צוות היגוי שכלל את ישראל גלון ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, סיגלית רחמן מהמשרד להגנת הסביבה, ונעמה אשל ממשרד הבינוי והשיכון.   כתיבת המדריך נעשתה בידי צוות משולב שנבחר במכרז למטרה זו וכלל את אדריכל הנוף ערן דוד, האגרונום איתן רוזנברג והיועצת הסביבתית אסתי כרמון, העבודה נעשתה בליווי צוות מקצועי מורחב שליווה את תהליך הכתיבה וקבלת ההחלטות.

זו ההזדמנות להודות לכל חברי הצוות על תרומתם לפרויקט שנעשתה בהתנדבות מלאה, ואנו מקווים שהמדריך ישמש את הציבור ביצירה ובתחזוקה של גנים בני-קיימא.
ניתן לרכוש את החוברת דרך יחידת הפרסומים של שירות ההדרכה והמקצוע באתר משרד החקלאות.

ישראל גלון – מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח משרד החקלאות ופיתוח הכפר.