מדריך עצי הרחוב בישראל

המדריך נכתב ע"י ישראל גלון ואביגיל הלר, בייעוץ מקצועי של דוד ערן.
עצי הרחוב הינם אחד הגורמים המשמעותיים בי ותר בעיצוב דיוקן הרחוב. הם מהווים את הגורם המרכך לקווי הרחוב הקשיחים הגורם האסתטי המחבר את האדם לרחוב. הידע המקצועי בנושא מגוון ורחב אך, אינו מרוכז במסמך אחד המאפשר ומסייע לקבלת החלטות מבוססות מקצועית בנושא.
משרד הבינוי והשיכון השלים פרסומה של סדרת מדריכים בשם "דיוקן הרחוב", אך במדריכים אילו אין התייחסות מפורטת לנושא עצי הרחוב.
לאור תרומתם של העצים לרחוב הוחלט במשרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה לפתח מדריך מקצועי שייתן מענה למגוון השאלות העומדות בפני מקבלי ההחלטות, המתכננים, אדריכלי הנוף ומנהלי הגנים בנושא.
המסמך מהווה השלמה לחוברת דיוקן הרחוב בהוצאת משרד השיכון.

קובץ זה הנו מהדורה שנייה מעודכנת לנובמבר 2011 .

ישראל גלון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סיגלית רחמן, המשרד להגנת הסביבה