קורס גנן סוג 1

קורס מקצועי

קורס מקצועי והכנה לבחינת סיווג מקצועי גנן סוג 1 של משרד הכלכלה (התמ"ת)
קבלת תעודת לימודים מטעם הארגון לגננות ונוף בישראל

*חדש*
מרכז לימודים מושב שדה-עוזיהו.

תאריך פתיחה: 12/06/2017

מטרת הקורס:
הכשרה מקצועית מקיפה בתחומי הגינון, נוי וסביבה, ניהול גן הנוי, תחזוקה שוטפת, השקיה, עקרונות התכנון, מיכון ועוד.  הסמכה זו מיועדת לעוסקים בתחום ביצוע ותחזוקה של גן הנוי.

תכנית הלימודים:
בהתאם לתכנית הבחינה גנן סוג-1 של משרד הכלכלה (התמ"ת), וכוללת חומר עיוני ומעשי כגון:
לימודי הסביבה | קרקע אקלים ואקולוגיה גננית | לימודי הצמח | הכרת צמחים ותכונותיהם | בוטניקה גננית | יחסי קרקע מים צמחיה וצומח | שימוש נכון בצמחים | ביצוע ואחזקת הגן | ניהול גן הנוי | הכשרה ונטיעה | גיזום ועיצוב | הדברת עשבים והגנת הצומח | כלי עבודה | השקיה | עקרונות תכנון גן הנוי | סיורים, הדגמה ותרגול מעשי.

מתכונת הלימודים:
קורס יום – 310 שעות- 44 מפגשים,
יום לימודים אחד בשבוע.
הלימודים יתקיימו במרכז להכשרה גננית, הממוקם במתחם משתלת וונדי בכניסה למושב שדה-עוזיהו

*קבלת תעודת לימודים מטעם הארגון לגננוּת-ונוף בישראל*