גינון קהילה סביבה וחברה

גינון קהילתי – מגמה חדשה המשלבת סביבה וחברה. דבי לרר-מתכננת קהילתית. גינון וקהילה אינן שתי מילים שאנחנו רגילים לראות יחדיו. הגינון העירוני הסטנדרטי בישראל מתוכנן ומנוהל על ידי 'מביני דבר' מהרשות, והציבור, אותו גוף חסר פנים שלמענו נוצרו הגינות, נהנה או שלא נהנה...

הארגון לגננות ונוף בישראל

הארגון לגננות-ונוף בישראל הארגון לגננות ולנוף בישראל הוקם בשנת 1952 והנו גוף ציבורי המייצג את ענף הגינון, גננות-הנוי בישראל. הארגון פועל לקידום הגינון הנוי והנוף בישראל, לשיפור הרמה המקצועית והניהולית של העוסקים בתחום, לקידום המודעות לגינון מקצועי, ולייצוג ענף הגינון...