גינון קהילה סביבה וחברה

גינון קהילה סביבה וחברה

גינון קהילתי – מגמה חדשה המשלבת סביבה וחברה. דבי לרר-מתכננת קהילתית. גינון וקהילה אינן שתי מילים שאנחנו רגילים לראות יחדיו. הגינון העירוני הסטנדרטי בישראל מתוכנן ומנוהל על ידי 'מביני דבר' מהרשות, והציבור, אותו גוף חסר פנים שלמענו נוצרו הגינות, נהנה או שלא נהנה...
הארגון לגננות ונוף בישראל

הארגון לגננות ונוף בישראל

הארגון לגננות-ונוף בישראל נוסד בשנת 1943 ונרשם כאגודה שיתופית בשנת 1952, הארגון הנו גוף ציבורי המייצג את ענף הגינון, גננות-הנוי בישראל. הארגון פועל לקידום הגינון הנוי והנוף בישראל, לשיפור הרמה המקצועית והניהולית של העוסקים בתחום, לקידום המודעות לגינון מקצועי, ולייצוג...